تعرب در کاربری فقهی

تعرب درکاربری فقهی به معنای ترک دارالسلام و زندگی دردارالکفراست

(لا تعرب بعد الهجرة) یروى بالعین المهملة یعنی الالتحاق ببلاد الکفر والاقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الاسلام، وکأن من رجع من الهجرة إلى موضعه من غیر عذر یعدونه کالمرتد.

مجمع البحرین ،ماده عرب،جلد3،ص146

درحدیث آمده ((تعرب پس ازهجرت ممنوع است یعنی پیوستن به بلادکفروزندگی درآن پس ازهجرت به بلاد اسلام وگویاکسی که پس ازهجرت به جایگاه قبلی خویش دربادیه باز می گردد اوراهمچون مرتد به شمار می آورده اند))

/ 0 نظر / 27 بازدید