خانم ها کمی عقب تر از آقایان نماز بخوانند

در نماز به فتوای خیلی از مراجع لازم است که خانم ها کمی عقب تر از آقایان بایستند.فکر نمی کنم فلسفه این حکم نیازی به توضیح داشته باشد. معمولا این مسئله در حرم امامان وهمچنین زیارتگاه ها بیشتر پیش می آید که خانم ها وآقایان کنار هم نماز می خوانند ومتاسفانه این مسئله رعایت نمی شود.

آیا در نماز لازم است که زن عقب تر از مرد بایستد؟

حضرت ایت الله خامنه ای: اگر بین زن و مرد مقدارى (حداقل به اندازه یک وجب) فاصله باشد، جلوتر بودن زن یا هم ردیف بودن او با مرد اشکال ندارد و نمازشان صحیح مى‏ باشد.[1]

حضرت ایت الله مکارم شیرازی: باید در نماز، زن عقب تر از مرد بایستد و جاى سجده او از جاى سجده مرد کمى عقب تر باشد و الاّ نماز باطل است در این حکم محرم و غیر محرم تفاوتى ندارند، ولى اگر میان مرد و زن دیوار یا پرده و مانند آن باشد، یا به اندازه ده ذراع (تقریباً 5 متر) فاصله باشد اشکال ندارد.[2]

حضرت ایت الله سیستانی: باید ـ بنابر احتیاط لازم ـ زن عقب تر از مرد بایستد ، اقلاً به مقدارى که جاى سجده او برابر جاى دو زانوى مرد در حال سجده باشد.
اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید نماز را دوباره بخوانند . و همچنین است اگر یکى زودتر از دیگرى به نماز بایستد.
اگر بین مرد و زن که برابر هم ایستاده‏اند یا زن جلوتر ایستاده و نماز مى‏خوانند ، دیوار یا پرده یا چیز دیگرى باشد که یکدیگر را نبینند ، یا آنکه فاصله بیش از ده ذراع باشد ، نماز هر دو صحیح است.[3]

حضرت ایت الله بهجت: اصل مسأله از باب کراهت است و اگر بین آن حدود 5 متر فاصله باشد، کراهت کم یا برداشته مى ‏شود.[4]

 

پی نوشت:

1:برگرفته از سایت حضرت ایت الله خامنه ای(پرسش های متداول)

2:برگرفته از سایت حضرت ایت الله مکارم شیرازی(توضیح المسائل)

3برگرفته از سایت حضرت ایت الله سیستانی(توضیح المسائل)

4:برگرفته از سایت حضرت ایت الله بهجت(استفتائات)

/ 0 نظر / 17 بازدید